Sign o' the times / Prince

דוח מצב: תקופה מוזרה בעולם – מחלת האבולה פוגעת בעשרות אלפי אנשים, מלחמת כנופיות משתוללת ברחובות ארצות הברית, אסונות טבע מכים חדשות לבקרים, בטלוויזיה רק חדשות רעות, אנשים מתמכרים לסמים, טילים מתפוצצים, רוחות מלחמה בין ארה"ב לרוסיה, הגרעין האיראני מאיים. אז מה נשתנה הלילה הזה משנת 1987? לא הרבה… להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת