יום הזכרון 2015

המספר שלי עלה בגורל
הגיעה שעתי
נשמע שמנגנים שם את השיר שלי
על המזבח,
תנוח תמונתי כשלא אהיה עוד להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת