Tommy / The Who Part III

פרק שלישי: עיוור, חירש ואילם – טומי מנותק מהעולם וסובל מהתעללות של הסביבה. בתוך כל האומללות הזו, מוצא טומי עניין מיוחד במכונות הפינבול המהבהבות והרועשות. ניצני היכולת במשחק שהראה בשלבים מוקדמים בחייו מתחילים לפרוח ולאט לאט – הופך טומי לסיפור הצלחה. איכשהוא, עובדת היותו מוגבל גורמת לו להיות מרוכז באופן כמעט בלתי אנושי במשחק. הוא צובר לו עדת מעריצים לא קטנה במהלך הזמן ולבסוף מגיע למשחק האליפות אל מול אלוף הפינבול המקומי. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת