Our Darkness / Anne Clark

דרך סיוטי העיר, היית הולך איתי
והיינו מדברים, בביטחון לא מציאותי,
שזה לא יפריד בינינו
שמרנו על הראש מעל המים השחורים
אך אין מקום לאידיאלים במקום המכאני הזה
ואתה כבר איננו להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

Sleeper in Metropolis / Anne Clark

אן קלארק החלה את הקריירה בשנת 1982, נגעה מאז כמעט בכל סגנון מוסיקלי אפשרי ועדיין פעילה מאד כיום. הסגנון החדשני לאותה תקופה הורכב מהקראת הטקסטים החברתיים שלה בליווי מוזיקה אלקטרונית. להמשיך לקרוא