חמש שנים

מנסה לפלס את דרכי בככר השוק,
כל כך הרבה אימהות נאנחות
החדשות הגיעו זה עתה,
נותרו לנו חמש שנים לבכות להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת