Our Darkness / Anne Clark

דרך סיוטי העיר, היית הולך איתי
והיינו מדברים, בביטחון לא מציאותי,
שזה לא יפריד בינינו
שמרנו על הראש מעל המים השחורים
אך אין מקום לאידיאלים במקום המכאני הזה
ואתה כבר איננו להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת