Tommy / The Who – Part IV

חלק רביעי ואחרון.

"מהדורה מיוחדת! מהדורה מיוחדת! קראו הכל אודות הפלא, אלוף הפינבול נרפא בדרך נס! מהדורה מיוחדת! מהדורה מיוחדת! קראו הכל אודות הפלא, אלוף הפינבול נרפא בדרך נס!" – כך מספר לעוברים והשבים נער העיתונים על יציאתו המופלאה של טומי מחושך לאור. להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת

Tommy / The Who Part III

פרק שלישי: עיוור, חירש ואילם – טומי מנותק מהעולם וסובל מהתעללות של הסביבה. בתוך כל האומללות הזו, מוצא טומי עניין מיוחד במכונות הפינבול המהבהבות והרועשות. ניצני היכולת במשחק שהראה בשלבים מוקדמים בחייו מתחילים לפרוח ולאט לאט – הופך טומי לסיפור הצלחה. איכשהוא, עובדת היותו מוגבל גורמת לו להיות מרוכז באופן כמעט בלתי אנושי במשחק. הוא צובר לו עדת מעריצים לא קטנה במהלך הזמן ולבסוף מגיע למשחק האליפות אל מול אלוף הפינבול המקומי. להמשיך לקרוא